Зголемен откупот и продажбата на земјоделски производи

Вести

Во четвртиот квартал лани откупот и продажбата на земјоделски производи се зголемени за 3,9 проценти во однос на истиот период од 2016 година, објави денеска Државниот завод за статистика. 

Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители се евидентирани намалување за 6,2 процента, а кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство има зголемување за 31,7 проценти. 

Зголемен е откупот и продажбата на земјоделски производи кај градинарските растенија, овошјето, алкохолните пијалаци, добитокот, живината и јајцата, млечните производи и рибата, а е намален кај житата, индустриските растенија, фуражните растенија, грозјето и млекото. 

Статистичките податоци на месечната дистрибуција на вредноста на откупот и продажбата на земјоделски производи покажува намалување во октомври и во декември, додека во ноември е забележано зголемување.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *