1,5 милиони евра за субвенционирање на рибарството

Вести

Со 1,5 милиони евра и во 2018-та година ќе се финансира порибувањето на езерата и реките и изградбата и реконструкцијата на рибниците.

Исто така субвенции ќе има и за пилот проектите и за развој на нови пазари.

За порибување на Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка се предвидени 6 милиони, а за порибување на Дојранското и Преспанското Езеро со крап 750 илјади денари.

Субвенции од 1 милион денари ќе има и за мандрите на Дојранското Езеро и капацитетите за преработка на риби.

Од аквакултурата предвидени се субвенции од 49 милиони денари за инвестиции, порибителен материјал и за финансиска поддршка од по 2 денари за килограм за произведена и продадена риба на пазарот.

По склучување на договор со Министерството исплатата на парите ќе се врши по реализирањето на активностите.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *