И денес зголемени водостои на дел од реките

Вести

Зголемени се водостоите на Вардар, Треска, Пчиња и Сатеска во однос на февруарскиот просек, покажуваат најновите хидролошки мерења.

Незначително под февруарскиот просек се нивоата на Крива Река, Црна Река и Црн Дрим, а на исто ниво е Брегалница.

Кај езерата нема позначителни промени. Нивоата на сите три природни езера во државата е околу просекот за февруари.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *