АФПЗРР: Исплатени близу 224.4 милиони денари за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети

Вести

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата од близу 224.4 милиони денари на 3.821 корисник за дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарските култури предадени во преработувачките капацитети.

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и се корисници на подмерка 1.4 на оваа уредба, оствареното производство да е предадено во преработувачки капацитети за зеленчук директно или преку еден регистриран откупувач во период од 26 декември 2021 година до 25 декември 2022 година, вклучително и производените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделските производи.

-Висината на директните плаќања изнесува 3 денари по килограм за сите градинарски култури

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува и понатаму да спроведува мерки за поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *