АХВ и во 2019 година доби највисоки оценки од страна на корисниците на услугите на агенцијата

Вести

Врз основа на имплементираниот ISO 9001:2015 стандард сертифициран од Quality Austria, Агенцијата за храна и вeтеринарство и во 2019 година доби највисоки оценки од страна на корисниците на услугите на агенцијата.

При оценувањето се вреднуваат 5 критериуми:

– квалитет на услуги
– однос на вработените со корисникот на услуги
– соработка на вработените со корисниците на услуги
– исполнување на очекуваните барања и
– почитување на законските рокови за извршување на услугите.

Секој од критериумите се вреднува од 1 до 5.
За 2019 година оценката е Одлилен 5. Исто како и во 2018 година.

Голема благодарност кон вработените во АХВ и честитки за постигнатиот успех.

Зоран Атанасов, директор на АХВ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *