Бубамарата е корисен инсект во земјоделството

Вести Градинарство Совети

Познавањето на животниот циклус на растенијата и животните може да помогне во нивно зачувување. Зачувувањето на  само еден корисен вид без зачувување на другите во биолошкиот ланец не постигнува многу.


Обичните ларви на инсекти обично се мали, грди, честопати невообичаени, но имаат големо значење за луѓето. Оние што подобро ги познаваат корисните инсекти и нивните фази на развој, може порано да ги доближат до својата градина или овоштарник, но и да им постават погодно место за хибернација.

Меѓу многуте корисни инсекти  кои помагаат во борбата против штетните, да ги споменеме бубамарите.  Од памтивек, овој инсект со седум точки се сметал како   носителот на среќа и заштитник на децата. Ако слета на дете, не смее да се тресе, туку треба да се остави слободно да летнеа. Ова е веројатно затоа што бубамарата е една од ретките инсекти  од кои децата не се плашат. Таа исто така се смета за гласник за добивање писмо. Сепак, за земјоделецот, бубамарата е вистинска среќа. Со тоа што бубамарате се хранат  со растителни вошки, на земјоделецот му овозможуваат да се намали употребата на инсектициди.
Повеќе од 100 видови бубамари  живеат во Европа, а само мал број предизвикуваат оштетување на  растенија. Телото на бубамарата е полукружно во форма. Имаат два пара крила и три пара силни нозе. Нивната обвивка е обично црвена, портокалова или жолта со црни точки. Но, има и црни со црвени точки, а некои видови немаат точки. Бројот на точки на капакот го одредува видот. Другиот пар крилја, со кој добро лета, е еластичен.

Интензивната боја на капакот ги предупредува другите инсекти дека бубамарата  не  се јаде. Во случај на вонредна состојба, таа има можност да лачи алкалоиди (коцинелин) со особено непријатен мирис и горчлив вкус како предупредување покрај бојата . Кога се чувствува загрозена, се свртува на грбот, ги собира нозете и се прави мртва.

Во зависност од видот на храната со која се хранат, тие се разликуваат: афидифагична бубамара (се храни со растителни вошки), акарифагична (се храни со грини) и кокцидифагична бубамара.

Бубамара со седум точки

Обично живее 1 година. Во просек е долга 5-8 мм, има црвени капаци со седум црни точки. Таа е корисен вид.

Возрасните бубамари јадат 40-50 растителни вошки на ден. Презимуваат под паднати лисја на места каде што нема опасност од мраз, или под кора од дрвја. Во пролетта, женката лежи 400 до 600 или на едно место  од 10 до 30 јајца на  задниот дел од лисјата.

Јајцата се овални, со  светла боја, млечно бела или жолта боја. Јајцата  се развиваат по 10 дена.  Комплетен развој на  јајце има  четири фази на ларви до форма на возрасни кој  трае околу два месеци.

Ларвите се издолжени, темно зелени, со жолти брадавици  и  со црно тело. Тие растат брзо, па затоа се менуваат во текот на животот. Ларвите од бубамарите  често стануваат плен на птиците и некои  други инсекти.

На намалувањето на бројот на бубамарите  влијаат  ниските температури во текот на зимата, но и недостаток на храна (растителни вошки и др.)

Бубамарите  се користат за комерцијални цели знаејќи  дека тие се хранат со растителни вошки  и грини.

„Современо Земјоделство“

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *