Два пати е зголемено земјоделското осигурување

Вести

Се зголемила ли свеста кај земјоделците за осигурување на своите посеви. Новите временски непогоди уништија дел од овоштарските насади, но податоците од Агенцијата за супервизија на осигурувањето покажуваат дека кај земјоделското осигурување има зголемување од над 55 проценти ако се анализира бројот на склучени договори. Иако дел од земјоделците уште одбиваат да ги осигураат своите ниви, овој тип на осигурување има значаен раст во последните неколку години, особено минатата година.

Вкупната премија во ова осигурување пораснала за 66 отсто и во 2018 година за земјоделското осигурување изнесува над 261 милион денари. Во 2017 година премијата изнесува 157 милиони денари.

Земјоделците преку осигурувањето на своите посеви земале средства, по основ исплатени штети од 207 милиони денари.

Минатата година Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по основ помош за исплата на премии за осигурување на посевите исплатила безмалку 110 милиони денари, додека во 2017 година по истиот основ платежната агенција исплатила двојно помалку, односно 55,5 милиони денари.

АФПЗРР со подршката во осигурувањето покрива 60 отсто од вредноста на полисата, односно од трошоците за осигурување на земјоделците.

Бројките на агенцијата за супервизија на осигурувањето покажуваат и дека земјоделското осигурување во делот осигурување на имот, зазема учество од 33 отсто.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *