ФАО: Прашања и одговори – Влијанието на пандемијата КОВИД-19 врз храната и земјоделството

Вести

Зајакнувањето на системите за производство и дистрибуција на храна е клучно за борба против гладот ​​и вклучува поддршка во справување со болести каде и да се појават – кај луѓето, животните, растенијата или животната околина. Коронавирусот (КОВИД-19) е глобална здравствена криза, а ФАО игра улога во следење, проценка и одговор на нејзините потенцијални влијанија врз животот и егзистенцијата на луѓето, глобалната трговија со храна, пазарите, ланците за снабдување со храна и домашните животни.

Како пандемијата КОВИД-19 влијае на системите за храна, безбедноста на храната и руралната егзистенција, глобалната сигурност на храна, земјоделските синџири на снабдување, пазарите како и влијанието врз цените на земјоделските производи и на глобалната економија, можете да прочитате на линкот подолу кој дава преглед на најчесто поставуваните прашања и одговорите изработени од ФАО врз основа на темелни анализи и достапни информации.

Линк: www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/mk/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *