Голем интерес за собирање споредни шумски плодови во Кривопаланечко

Вести

Вкупно 72 дозволи за собирање споредни шумски плодови биле издадени на физички лица од Општините Крива Паланка и Ранковце од страна на Јавно претпријатие „Македонски шуми“- Подрачно шумско стопанство „Осогово“, во тековната сезона.

– Собирањето на споредни шумски плодови: боровинки, дренки, шипки, чаеви, печурки, малини и капини на територијата на двете општини е традиција и овој крај е познат по чистата и незагадена природна средина каде се собираат и потоа плодовите се даваат на откуп, изјави Зонко Груевски, директор на ЈП „Македонски шуми“-ПШС „Осогово“, Крива Паланка.

Тој наведе дека, покрај 72-те дозволи издадени на физички лица, од страна на службите, биле информирани и постојните, вкупно шест, сопственици на приватни откупни центри за споредни шумски плодови, од кои со четири се склучени договори оваа сезона.

– Може и поголем број индивидуални собирачи на плодови да се стекнат со дозволи и да ги искористат ресурсите со кои располага ова поднебје, посочи Груевски.

Ред и контрола на терен воспоставуваат шумочуварските служби и од шумското стопанство, како и шумската полиција.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *