Јавен ОГЛАС бр.03/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

Вести Огласи

 

– Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 13.01.2020 година (Понеделник)

– Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 14.01.2020 година (Вторник) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

-Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас (1) obrazec na ponuda po javen oglas 03-19 (1) javen oglas 03-19 nad 3 ha – Површини усогласени со АКН

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *