ЈАВЕН ОГЛАС бр.08/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари

Вести

Јавен   ОГЛАС бр.08/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

Јавен   ОГЛАС бр.08/18

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 1096ха 76ар 31м2воследните региони во Република Македонија:

 

Реден бр.

Регион

Ха

Ар

М2

1

Гази Баба <–

11

27

48

2

Делчево <–

55

18

41

3

Карпош <–

5

03

16

4

Кисела Вода <–

183

94

13

5

Кочани <–

142

35

13

6

Охрид <–

10

31

98

7

Прилеп <–

417

37

41

8

Струга <–

25

77

42

9

Струмица <–

245

51

19

ВКУПНО

1096

76

31

 

– Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 11.09.2018 година (вторник)

– Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 12.09.2018 година (среда) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

Документи за превземање:

јавен оглас 08-18

-Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас (1) (1)

obrazec na ponuda po javen oglas 08-18

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *