Ќе се формира Агенција за канабис

Вести

Работна група за подготовка на измени и дополнувања на законодавството за декриминализација, легализација и искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на канабисот”, составена од институции, здруженија и граѓански организации, а врз основа на доставените барања и предлози од различните чинители до Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

За координатор на работната група е назначен Националниот координатор за стратегиски комуникации во Владата, а во неа ќе членуваат и ќе добијат покана за учество следниве институции и чинители:

– Претставник од кабинетот на премиерот;

– Претставник од Министерство за здравство;

– Претставник од Министерство за правда;

– Претставник од Министерство за внатрешни работи;

– Претставник од Здружение на токсиколози;

– Претставник од Здружение на педијатри;

– Претставник од Здружение на онколози;

– Претставник од Здружение на млади фармацевти;

– Претставник од Здружение на млади кривичари;

– Претставник од Хелсиншки комитет за човекови права;

– Претставник од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје;

– Претставник од Коалиција маргини;

– Претставник од здружение Операција Ослободување;

– Претставник од Здружение за канабис и зелени политики Билка;

– Претставник од НВО коалиција Канабис институт Пелагонија;

– Претставник од Национален младински совет на Македонија;

– Претставник од Мак канабис, здружение на производителите на медицински канабис;

Мандатот на работната група ги опфаќа следните прашања поврзани со регулација на производство и употреба на билката канабис:

– Декриминализација и легализација на поседување и лична употреба;

– Декриминализација на одгледувањето на растенија за лична употреба;

– Разгледување можности за основање и работење на социјални клубови;

– Зголемување на бројот на здравствени состојби за кои можат да се користи канабис;

– Дозвола за лекари од приватното здравство да препишуваат препарати од канабис и можност пациентот кој добил препорака за лекување со препарати од канабис да може сам да си одгледа и користи во форма во која најмногу му одговара за неговата состојба (орално, преку инхалација или преку супозитории);

– Основање на Агенција за канабис;

– Формирање Фонд од давачките/даноците кои компаниите кои произведуваат и тргуваат со канабис ќе ги плаќаат кон државата, со цел поддршка на проекти од општествен интерес во сферата на лекување на ретки болести, медиуми, медиумски работници и продукција на домашни медиумски содржини, граѓанското општество, културата и спортот, како и за поддршка на работата на Агенцијата за канабис.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *