Министерот Николовски денеска ги потпиша договорите за концесии на нови 19 риболовни води

Вести

Денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, имаше средба со претставници од акумулации и риболовни ревири и зони со кои потпишаа договори за концесии.

-Денеска ги потпишав договорите за концесии на нови 19 риболовни води, односно 6 риболовни ревири и 13 рекреативни зони.
Станува збор за акумулациите Стрежево, Козјак, Мантово, Паљурци, Мавровица и глобочица, истакна Николовски.

На овој начин им се овозможува на рекреативните риболовци непречено да излезат на риболовните води, а на концесионерите преку заштита и порибување на водите да остварат трајно користење на рибите и одржлив развој.

– На овој начин се заштитуваат рибите и загрозените видови, се одржува разновидноста, старосна структура и бројност, рече Николовски.

Во рамки на три владини постапки досега се опфатени вкупно 47 риболовни води, а во 2019 ќе започнеме и нова постапка за оние води за кои немаше интерес или прифатливи понуди оваа година.

 

М-р Билјана Петровиќ за Современо Земјоделство

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *