Направете сами анализа на земјоделското земјиште

Вести Полјоделство Совети

Како да се одреди типот на земјиштето?
Бесплатно направете си сами анализа на земјиштето.

Составот на земјиштето е од огромно значење за приносот на нивата, од градината или овоштарник. Ако почвата содржи вишок песок, водата и хранливите материи ќе се исушат побрзо. За културите на оваа почва треба повеќе оплодување и наводнување.

Од друга страна, глинените почви содржат изобилство на хранливи материи, но толку добро ја сочувуваат водата што можат да ја “убијат” посадената култура. Во исто време тие тешко примаат топлина. Најдобра е црната растресита земја богата со минерали која чува добри хранливи материи и доволна влажност, а истовремено со слободен проток на вода.

За да одредите на кој тип земјиште припаѓа вашето земјиште, следете ги следните чекори:

-Наполнете ја теглата до половина со земјата;
-Додајте вода до врвот;
-Затворете го капакот и енергично тресете неколку минути;
-Оставете ја теглата најмалку два часа за да се одвојат три слоја: тиња, песок и глина. На дното ќе бидат најтешките делови, камчиња и песок, во средината – глинената честичка, а во горниот слој талог.

За да добиете одговор, обрнете внимание на бојата во теглата. Ако содржината е темна, почвата има високо ниво на органска материја и добро ќе се засее во пролетта. Ако бојата е светла, тоа е мал процент на органска материја.

Потоа утврдете колкав процент од слоевите има во теглата:

40% тиња, 20% глина и 40% песок – глина
60% тиња, 30% глина и 10% песок – кал-глина почва
65% тиња, 15% глина и 20% песок – калливи почви
20% тиња, 15% глина и 65% песок – песочна почва

Како да се подобри земјиштето во согласност со видот?

За промена на карактеристиките на земјиштето, важно е да бидете трпеливи и да се применат соодветни процедури за секој тип на земјиште.

Третман на песокливо земјиште

Ископајте ја почвата до длабочина од околу 13 сантиметри и нанесете компост. Растителна детелина, овес, ‘рж, соја или просо. Посипете со слама, сено, дрво или нивна мешавина.

Третман на глинена почва

Додајте во текот на есента во површинската обвивка до 10 см органска материја, која ќе отстои до пролет. Копањето и орањето сведете ги на минимум. Садете грав, луцерка, леќа и зимска пченица.

Третман на калливи богати со тиња почви

Годишно внесете два до пет сантиметри органска материја, која можете да ја внесете за време на орање или да се нанесе на површината на почвата (особено ако содржината на тињата е висока). Избегнувајте набивање на земја, што е можно повеќе. Се препорачува да се засадат растенија во фолии. За време на раната пролет и есен по бербата, ставете 15 cm прекривка од кора од дрво, борови иглички и слама.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *