Николовски: Обезбедени се 15 милиони евра преку ИПА фондовите за 2019 година

Вести

Обезбедени се 15 милиони евра преку ИПА фондовите за 2019 година. Денес на состанокот на работната група за земјоделство и рурален развој, ги разгледувавме областите во земјоделството кои ќе се финансираат со цел креирање ефикасни политики и развој.

Секторската работна група составена од претставници од Делегацијата на ЕУ, МЗШВ, надлежни институции,странски меѓународни организации, невладини организации, ќе служи како платформа за креирање добри политики и стратегии во земјоделството.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *