Подготовка на почвата за садење краставици

Вести Градинарство Совети

При подготовката на почвата за сеење или садење краставици треба да  се  користат органски ѓубрива.  Добро е да  се наѓубри почвата уште од  есента. Кога ја обработувате и подготвувате почвата за сеидба, треба да се избегнуваат тешки тањирачи бидејќи тие силно ја компактираат почвата.
Почвата треба да  биде  ситно изорана со длабочина од  10-15 см.
На големи области за производство, насадите за садење се прават со помош на специјална машина за правење насипи (баулатор). Треба да се направат мерења на парцелата за да се направат столбовите  што е можно порамни, особено првиот ред затоа што секој следен столб се потпира на него. Висината на столбот  треба да биде помеѓу 15 – 25 см, а ширината  зависи од видот на ПВЦ фолијата што ќе ја користиме. За фолија со еден ред, чија ширина е 120 см, а растојанието помеѓу дупките е 20 см, ширината на горниот дел на столбот треба да биде од 30 до 50 см. За фолија со двореден ред, чија ширина е 130 см, а растојанието помеѓу дупките е 30 см, ширината на горниот дел на столбот треба да биде од 40 до 60 см.

Инсталирањето на цевки за наводнување капка по капка се врши автоматски при поставување на столбовите, и пред поставување на ЈП фолија, автоматски. Баулаторот има потпори за цревата на цевките за наводнување. Цевките за наводнување се поврзани со главната линија  со помош на спојки со вентил. На другиот крај се прави јазол за да се спречи истекување на водата.

Употребата на фолија од полиетилен (ПE) има повеќе предности, вклучително и во одгледувањето краставици. Црните имаат најголема примена, но се користат и прозирни. Додека PE-фолиите од други бои (кафеава, жолта, сребрена, зелена) имаат помала примена.

Предности на користење на ПE фолии

Рана берба – повисоката  температура на почвата прекриена со ПЕ фолија предизвикува побрз раст и развој на одгледуваната култура. Нанесувањето на црна фолија може да резултира со порана берба за 7 до 14 дена, а нанесувањето на прозирна за најмногу 21 ден.
Намалено испарување – испарувањето под капакот е намалено.  За успешно одгледување потребно е да се постават цевки за наводнување капка по капка под фолијата.

Има поинтензивен раст бидејќи фолијата  е скоро непропустлива за јаглерод диоксид, кој е неопходен за фотосинтеза. Бидејќи нивото на јаглерод диоксид се зголемува, тој излегува низ отворите во кои се засадени растенијата и во контакт со лисјата, има поволно влијание врз интензитетот на фотосинтезата.

“Современо  Земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *