Потребна документација за да станете Регистриран Индивидуален Земјоделец согласно ФПИОМ

Вести Совети
Документите кои Ви се потребни за да станете ИЗ, односно да започенете да бидете земјоделец со приоритетна дејност, а согласно тоа, пензиско и здравствено осигурување плаќате сами во ФПИОМ, околу 1600 денари месечно.
1. Решение од МЗШВ за евидентирано земјоделско стопанство
2. Сопствено земјоделско земјиште од 5000м2 или закуп со минимум 7 години важност
3. Лекарско уверение
4. Лична карта
5. Потврда за невработен од Агенција за вработување
Документацијата се доставува до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување со која се добива решение кое се доставува до МЗШВ и се добива решение за Индивидуален земјоделец (ИЗ).
„Современо Земјоделство“
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *