Симулациска вежба за шап и лигавка

Вести Сточарство

Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Европска комисија за контрола на болеста лигавка и шап (ЕуФМД) од денеска до 6 декември во Струмица ќе се одржи Симулациска вежба за лигавка и шап.

Болеста лигавка и шап е високоинфективна везикуларна болест на преживните животни и свињите. Поради нејзината способност брзо да се шири и сериозниот ефект кој го предизвикува во сточарството, тоа е болест со значително економско значење и влијание.

Ефикасната контрола и искоренување на болеста при нејзина појава е од клучно значење за да се обезбеди и спречи нејзиното понатамошното ширење и влијанието на економските загуби, наведуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ова зависи од подготвеноста за нашата институција во спроведувањето на брз и ефикасен одговор, за превенирање, сузбивање и искоренување на болеста лигавка и шап.

Симулациската вежба е алатка за подобрување на подготвеноста на АХВ и составен дел од планирањето за постапување во итни, кризни и вонредни состојби во однос на здравјето и благосостојбата на животните. Со симулациската вежба се овозможува развој, проценка и тестирање на функционалните способности на системот за постапување во итни состојби и механизмот за брз одговор во случај на појава на болеста.

Учесници на вежбата ќе бидат претставници од Секторот за инспекциски надзор, официјални ветеринари, претставници од секторот за здравствена заштита и благосостојба на животните, претставници од национална лабораторија при ФВМ, претставници од македонската ветеринарна комора и ветеринарните друштва.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *