„СН“ Осигурителен Брокер ги штити имотите на земјоделците и сточарите

Вести

„СН“ Осигурителен Брокер АД Битола секогаш е на страната на земјоделците и сточарите дури и кога се работи за заштита и осигурување на нивните имоти.

Секој земјоделец и сточар може да си го осигура својот имот од само 15 денари по метар квадратен, независно дали се работи за домот, помошните простории, шталите за стоката итн.

Осигурувањето на имот вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

 • Пожар
 • Удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура
 • Град
 • Поплава или потоп
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Провална кражба и разбојништво

Настанатите штети се пријавуваат во канцелариите на СН Осигурителен Брокер  каде што тие посредуваат во реализација на истите.

Доколку договорот за осигурување на домаќинство или осигурување на имот е направен со посредство на СН Брокер, во случај на настанување на штета, СН Брокер без надомест ќе посредува и ќе Ве застапува пред осигурителните компании за брз и соодветен надомест на настанатата штета.

Членовите на здружението за земјоделци „Современо Земјоделство“, добиваат ВИП попуст!

Обратете се во канцелариите на „СН“ Осигурителен Брокер во центарот на Битола, на улица „Димитар Илиевски Мурато“ бр. 5 и ќе ги добиете сите стручни совети и потребни информации за комплетната изработка на полиса за осигурување.

Лице за контакт Александра Петровска 078/237-529

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *