Улогата на магнезиум, калциум и сулфур во производството на земјоделски култури

Вести Градинарство Совети

Во услови на интензивно производство на растенијата а при тоа недоволна примена на органски или минерални ѓубрива што содржат сулфур како додаток, може да се појави недостаток на оваа хранлива материја.

Сулфур (S)

Потребите  за сулфур растенијата ги добиваат  од атмосферата и со употреба на минерални ѓубрива, кои содржат сулфур. Повеќе сулфур бара зеленчукот  (зелка, кромид, домати, пиперки, краставици, компири), и тутун и винова лоза. Сулфурот содржи аминокиселини, потоа протеини и други соединенија важни за животните процеси на растенијата, како што се ензими и коензими.

Во услови на интензивна обработка на почвата, кога отстранувањето на сулфур од почвата е значајно,  во случај на недоволна примена на органски или минерални ѓубрива што содржат сулфур како додаток, може да се појави недостаток на оваа хранлива материја. Симптомите на дефицит на сулфур се видливи на најмладите лисја. Недостатокот го забавува растот на растенијата и ја менува бојата на лисјата, до жолто-зелена, особено на младите лисја.

Калциум (Ca)

Калциумот игра голема улога во одржувањето на pH на почвата и со тоа индиректно влијае на достапноста на други хранливи материи во почвата. Калциумот во животните процеси на растенијата учествува во структурата на пектин и фитин, во синтезата на оксалооцетна киселина и како калциум карбонат е составен дел на клеточните sидови на растенијата. Тој игра значајна улога во дејството на фитохормоните и со тоа значително влијае на растот на растенијата и соодветната поделба на клетките.

Сиромашните  почви со калциум често имаат мала pH вредност, што, во зависност од сортата и видовите, негативно влијае на растот и развојот на растението. Поради недостаток на Ca растенијата  заостануваат во растот. Хлорозата и некрозата се забележани на најмладите, а подоцна и на постарите лисја. Специфични симптоми на недостаток на плод се јавуваат пред крајот на фазата на зреење, во форма на појава на „горчливи дамки“, односно дамки од плута на плод од јаболко  и „горно гниење“ на пиперки и домати. Со употреба на Fertine Ca, овие проблеми можат успешно да се истретираат  доколку  листовите се распрскуваат со раствор од 1-2% повеќе пати, почнувајќи од фазата на формирање на плод.

Магнезиум (Mg)

Магнезиумот е составен елемент на хлорофилот  и е важен во транспортот на енергија и резервни материи и е активатор на разни ензими. Симптомите на недостаток на магнезиум се поврзани со распаѓање на хлорофил и прво се појавуваат на постари лисја во форма на хлороза, а подоцна и на млади лисја. Класичен симптом на недостаток на магнезиум кај дикотиледони е бледнење на просторот помеѓу вените, исто така наречен „мермер“, а кај монокотиледоните „бледнее“. Недостатокот  на магнезиум е почест  кај лесни и песочни почви.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *