Висина на субвенции во СТОЧАРСТВОТО за 2023 година

Вести

Институциите се подговени за стартот на новиот модел на субвенционирање.

На сајтот на АФПЗРР е објавена УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА

Ви пренесуваме дел од уредбата, што се однесува на директните и дополнителните плаќања во сточарството.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *