Врнежите ќе ги зголемат водостоите, не се очекуваат излевања

Вести

Управата за хидрометеоролошки работи како и изминатата ноќ така и во текот на денешниот ден да има пораст на водостоите од врнежите од дожд и снег кои продолжуваат и во вечерните часови.

– Според очекуваните количини на воден талог, појавата на снег и умерениот интензитет, врнежите не се очекува да предизвикаат поројни истекувања, па соодветно на тоа не се очекува да има појава на излевања од речните корита, со исклучок на некои помали водотеци каде има појава на засипани корита, укажува УХМР.

Сепак предупредува на внимателно движење покрај реките и суводолиците на веќе познатите критични места, односно во сливовите на реките Треска (горен тек со притоките), Црна Река (горен тек со притоките), притоките на Вардар горен тек, реките околу Баба Планина, Ниџе, Кожув, Бабуна.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *