ЈАВЕН ОГЛАС 06/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

Вести

ЈАВЕН  ОГЛАС бр.06/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари 

I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

 

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 1780ха 31ар 42м2  и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Реден бр.

Регион

Ха

Ар

М2

1

Свети Николе

851

61

49

2

Карпош

19

14

62

3

Кисела Вода

86

77

73

4

Чаир

48

32

38

5

Гази Баба

774

45

20

ВКУПНО

1780

31

42

– Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 24.08.2018 година (петок)

– Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 29.08.2018 година (среда) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

Документи за превземање:

obrazec na ponuda po javen oglas 06-18

oglas 06-18

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *