Јавен оглас бр.07/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

Вести Огласи

Јавен   ОГЛАС бр.07/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 834ха 54ар 90м2  и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Реден број

Регион

Ха

Ар

М2

1

Битола

77

27

51

2

Велес

186

80

87

3

Македонски Брод

17

85

58

4

Гевгелија

347

16

65

5

Демир Хисар

2

53

25

6

Крива Паланка

34

42

69

7

Кратово

12

76

42

8

Струмица

9

23

82

9

Пробиштип

102

3

50

10

Тетово

44

44

61

ВКУПНО

834

54

90

– Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 04.10.2018 година (четврток)

– Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 09.10.2018 година (вторник) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *