Кога се врши резидба на оревот

Вести Совети

Резидбата на оревот не е интензивна како кај другите видови овошки (јаболчести и коскести видови).

Започнува пред започнување на вегетацијата, од средината на месец Март и во текот на месец Април кога ќе поминат опасностите од касни пролетни мразеви како и во текот на вегетацијата т.н зелена резидба.

Оревот има своjство на соголување на гранките и пренесување на вегетационата маса и плодовите на периферијата.

Преку процесот на резидба се мисли успорување на овие процеси, за да се добијат што поквалитетни плодови.

Ако сакаме стебло со висина 1-1,2 м ке извршиме резидба на таа висина најмногу до 1,5 м т.е 20-30 см над.
Пресекот треба да се изведе 0,5 см над добро развиена папка и благо косо од папката.

Подебелите пресеци треба да бидат премачкани со средства за зарастување на пример калемарски восок.

ОВАА МЕРКА ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ВЕДНАШ ПО МОЖНОСТИТЕ НА МРЗНЕЊЕ НА САДНИЦИТЕ (КАСНО НАПРОЛЕТ).

 

Дипл. Инж. Иван Стојанов за Современо Земјоделство

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *