МЗШВ: Подготвивме системско решение кое овозможува услови за обештетување на 9.017 граѓани по различни основи, од кој најголем дел земјоделци

Вести

Проблемот за кој денес протестираат овоштарите е наследен од претходната Влада уште од 2016 година, кога поради лошите законски решенија предизвикан е правен проблем за исплата на настанати штети.

Оваа Влада посветено работеше пред се правно да ги нормализира работите со цел да овозможи правен основ за исплата на штетите предизвикани по разни основи уште од 2016 година.

Извршена е измена на два закони и уредби со цел да се овозможи yслови владината комисија да може да постапува по предметите.

Владата ја усвои и Информацијата за проверка на податоците за настанати штети, со што се затвори процесот пред финалната одлука за обештетување на граѓаните во 29 општини во висина од 10% од вкупно проценетста штета која изнесува 2,2 милијарди денари.

На овој начин Владата овозможи услови за обештетување на 9.017 граѓани по различни основи, од кој најголем дел се земјоделци.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *