МЗШВ со поддршка на „Фестивал на биодиверзитет“ – Го јакнеме локалното производство и малите производители

Вести

Во Скопје, во Паркот на франкофонијата се одржа второто издание на манифестацијата „Фестивал на биодиверзитет“. Настанот е во организација на Слоу Фуд Водно а со финансиска поддршка на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

„Малите производители се во фокусот на делување на Министерството за земјоделство, шумарство и водстопанство. Малите земјоделци треба да ги мотивираме не само ние како институција туку и секој еден од нас, на тој начин што при купувањето на храна треба да им дадеме предност на локалните производители. Да купуваме првенствено храна која е типична за нашето поднебје, а помалку храна која поминала долг транспорт и складирање во магацини. Да купуваме храна произведена со примена на агропрактики за органско производство, храна одгледана во малите земјишни парцели на локалните производители, од домашни сорти добиени по пат на природна селекција од семиња сочувани од нашите баби“ рече Николовски.

Министерот Николовски ја поздрави иницијативата на Слоу Фуд да го поттикнува локалното производство и да придонесува во зачувување на старите рецепти на подготовка на домашни слатка, маџун, ајвар, оцет, вино, пиво, масло, путер, сирења, кашкавали и многу други традиционални специјалитети како и напорите да се подигне јавната свест за значењето на бидиверзитетот кај нас но и на глобално ниво.

„Ќе се повикам на она што е напишано во Водичот за бидиверзитет на Слоу Фуд а тоа е дека заштитата на биодиверзитетот значи почитување на сите различности, места, заедници со нивното знаење и култури. Тоа значи растење на многу различни нешта, но во мал обем. Тоа значи произведување помалку, но давање поголема вредност на она што се произведува и сведување на минимум на она што се фрла. Тоа значи јадење претежно локална храна. Тоа значи промовирање на систем кој е урамнотежен, траен и одржлив. Тоа значи заштита на малите земјоделци, рибари и сточари кои ја разбираат кревката рамнотежа на природата и работат во хармонија со екосистемите. Ова е тоа што на сите ни треба, да станеме свесни за тоа што произведуваме и што јадеме, при тоа да се грижиме за животната средина и да не го нарушуваме биодиверзитетот и совршениот баланс на природата.“ потенцираше министерот Николовски.

Оваа година министерството за земјоделство, ќе поддржи рекордни 47 локални манифестации кои имаат за цел да ги промовираат домашните земјоделски производи, традиционалните специјалитети, фолклор, традиција и култура. Преку ваквите манифестации го јакнеме локалното производство и малите производители.

Придонесуваме за економски развој на руралните средини и транзиција кон еколошки одржливо општество.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *