Се одржа првиот конститутивен состанок на Советот за земјоделство и рурален развој

Вести

Денеска на Факултетот за земјоделски науки и храна се одржа првиот конститутивен состанок на Советот за земјоделство и рурален развој.

Во овој совет членуваат претставници од високообразовните и научните институции, земјоделски здруженија, стопански комори, локални самоуправи и сите други чинители во секторот земјоделство.

Работата на овој Совет е важна за следење на состојбите во земјоделството и руралниот развој, и за креирање на ефикасни политики за развој на секторот.

 

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *