Утре истекува рокот за поднесување барања за произведени и предадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети

Вести

Поднесувањето на барања за финансиска поддршка за произведени и предадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети, завршува утре.

Сите земјоделци кои произвеле и предале градинарски или овошни култури од овогодинешната реколта во преработувачките капацитети ќе може да добијат финансиска поддршка од три денари по килограм.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година. Во прилог на барањето се доставува Потврда за откупени земјоделски производи издадена од страна на регистрираниот преработувачки капацитет.

До 25 – ти декември 2018 година, барање за финансиска поддршка може да поднесат и органските производители за следните намени:

-За преработка на органски производи и органски производи во преод вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло,
– За трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло,
– За стручна контрола и сертификација и
– За анализа на својствата на почва и производ.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година.

Потребните докумнети се објавени во Упатството за корисници и истото може да се превземе од веб страната на Агенцијата на следната адреса: www.ipardpa.gov.mk во делот „Директни плаќања 2018“, „Упатства за корисници“.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *