Жилавка – бело вино од разновидно грозје

Вести Винотека Лозарство Совети

Потеклото и` е непознато. Се смета за херцеговински автохтонски вид, каде што се одгледува одамна, а се споменува уште во XIV век.

Не се одгледува никаде надвор од границите на поранешна Југославија, а споредбата на нејзиниот генетски профил со другите светски сорти, се потврдува дека таа е уникатна сорта, што зборува во прилог нејзината автохтоност, во наведената област. Водечка е белата сорта во Херцеговина, а во Хрватска е широко распространет во далматинскиот регион и се одгледува на 9,67 ha (APPRRR, 2013). Досега во мала мера била распространета во други далматински лозја, но во последниве години некои производители покажаа зголемен интерес за нејзино садење. Во помала мера се одгледува и кај нас во Република Северна Македонија.

Врвот на ластарките е отворен, ракмен, влакнест, со светла жолтозелена боја, често со изразени антоциански бои. Ластарките се бујни, зелени до темно зелени, на врвовите црвени.

Листот е среден по големина, кружен или пентагонален, почесто троделен отколку петтоделен. Стеблото е средно долго, малку влакнесто. Страничните синуси се средно длабоко врежани, а синусот на гранчињата е затворен или малку отворен во форма на буквата V. Листот е темнозелен, кожест, мазен, а налик влакнест. Цветот е морфолошки и функционално хермафродитен.

Гроздот е средно голем, пирамидален, обично без крилца и средно збиен. Стеблото на гроздот е силно и цврсто. Бобинки се кружни, средни, зеленикави. Месото е сочно, со неутрален вкус, а кожата дебела и цврста.

Зрее средно до доцна, во III. период. Тоа е многу разновидна и бујна сорта. Не е особено осетлива на болести и штетници. Родноста му е добра, а приносите се високи и редовни.

Неговиот квалитет е обично висок, но само во топли места и груби, карпести почви.

Виното од жилавка, многу се вреднува, се извезува во други земји, а и денес покажува тенденција за ширење. Во поранешна СФРЈ, виното на оваа сорта од Херцеговина беше заштитено во 1970 година како прво континентално вино со највисоко квалитет со географско потекло. Тоа често се одгледува и винифицира со други херцеговински сорти, првенствено Кркошија и Бен. Квалитетот на сортата може да биде значително подобрен со спроведување на клонска селекција ( издвојување на квалитетните од генетски помалку квалитетните ) и нивно садење на висококвалитетни, топли подрачја. Кај нас Жилавка се произведува во тиквешкиот вински регион, Демир Капија ( Попова Кула ).

Жилавката е извонредно бело вино кое се одликува со жолтозелена боја со сјајна ниjанса, карактеристична за сортата. Аромата е комплексна, овошно-вегетативна, при што доминираат аромите на свежо искосена зелена трева,  македонски билки и сочни ароми на зелена праска и диња. Вкусот е полн, свеж, со изразен минерален карактер и пријатна горчина во финишот. Балансираните киселини во вкусот му придаваат исклучителна свежина на ова вино. 


„Современо Земјоделство“
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *