Испплатени близу 260 милиони денари за субвенции

Вести
Исплатени близу 260 милиони денари за субвенции за повеќе мерки !!!
Денеска, на сметките на 9.191 субјект исплатени се близу 260 милиони денари за повеќе мерки и за земјоделците и за сточарите:
👉84,8 милиони денари за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности.
👉39,3 милиони денари пак се исплатени за сите кои имаат аплицирано и исполнети услови за мерката 1.13 лозов калем и саден материјал
👉35,3 милиони денари се исплатени за сите кои имаат поднесено и исполнето услови за добивање на поддршка за користење на домашен сертифициран семенски материјал.
👉27,2 милиони денари за амортизирани несилки, од октомври 2019 до септември 2020 година.
👉63,6 милиони денари за заклани јагниња во период од јануари 2020 до септмври истата година.
👉8,5 милиони денари за заклани бројлери од мај 2019 до септември 2020
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *