Од пазарот се повлекуваат нови количини сладолед

Вести

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека операторот со храна АЛМА М ги отповикува следните небезбедни производи:

  1. Сладолед ТВИКС ЕКСТРА стапче 47 грама

Сериски број/лот- 046G2DOЕ01, 046G3DOЕ01 и 108B1DOЕ01

Рок на употреба: до 31.10.2022 и 31.01.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

2.Сладолед СНИКЕРС Стапче 48 грама

Сериски број/лот:101F2DOE02, 101F3DOE02, 105E1DOE02

Рок на употреба: до 31.12.2022 и 31.01.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

  1. Сладолед БАУНТИ ЕКСТРА стапче 51,6 грама

Сериски број/лот:102D2DOE02, 102D3DOE02,010C3DOE02, 010D1DOE02

Рок на употреба: до 31.12.2022 и 28.02.2022

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

4. Сладолед СНИКЕРС ЕКСТРА стапче 66 грама

Сериски број/лот:103E3DOE02, 103F1DOE02,107C1DOE02

Рок на употреба: до 31.12.2022 и 31.01.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето

Потекло: Франција

Увозник во РСМ:АЛМА М

Потрошувачите кои ги имаат купено горенаведените производи со сериски брј/лот, истите да не ги конзумираат и да ги вратат на местото од каде ги купиле или нешетено да ги уништат.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *