Поддршката за млади земјоделци ќе продолжи

Вести

Една од мерките на Програмата за земјоделство 20-24, е и „Поддршка за млади земјоделци“

Оваа мерка е за подмладување во земјоделскиот сектор преку создавање услови за мотивација на младите земјоделци до 40 години да останат во земјоделското производство.

За подобрување на старосната структура, запирање на процесот на стареење и обновување на генерациите, се нуди помош за младите фармери преку:

– доделување земјоделско земјиште за млади фармери носители на земјоделски стопанства,
– доделување финансиски средства за започнување земјоделска дејност,
– зголемување на износот на основните субвенции,
– субвенционирање на плата (по 3.000 денари) на нововработен работник во земјоделско
стопанство помлад од 25 години.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *