Поповолни очекувањата во преработувачката индустрија

Вести Совети

Раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија со зголемена доверба во февруари во однос на јануари годинава и на февруари лани.

Според објавените податоци на Државниот завод за статистика, состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во февруари 2019, во однос на јануари 2019 година, е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени во однос на јануари 2019 година.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во февруари 2019 година е поповолна во однос на претходниот месец, а e поповолна во однос на февруари 2018 година. Се очекува бројот на вработените да се намали.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во февруари 2019 година изнесува 68,8  отсто од нормалното искористување. Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат недостигот на квалификувана работна сила со 25 отсто, недоволната странска побарувачка со 17 отсто, недоволната домашна побарувачка со 15,2 отсто и неизвесното економско опкружување со 10,8 отсто.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *