5 фактори кои влијаат на производството на овчо млеко

Вести Совети

Постојат неколку фактори кои влијаат врз производството на млеко, односно млечноста кај овците. Пред се, многу важна е генетската основа, условите за исхрана и здравствената заштита. Дознајте кои се 5 фактори кои во најголема мера ја одредуваат млечноста кај овците. 

1. Расата на овците

 Од големо значење за производство на млеко е самата раса на овци, под услов да постојат минимални услови за да дојде до израз на генетски потенцијал. Најмлечните раси на овци се Источно Фризиска, Аваси, Лакон, Сардиниска и други

2. Вкрстени раси на овци

 Вкрстувањето на различни раси на овци е брз и ефикасен начин за зголемување на производството на млеко. Од сите млечни раси, овците од Источно Фризиската раса ја имаат  особината за пренос на високата млечност при вкрстувањето со другите раси.

3. Возраста на овците

 Возраста на овците е исто така многу важна за производство на млеко. Овците кои за прв пат се јагнат и оние постари од 8 години, имаат значително помала количина на млеко. Максималната количина на млеко кај овците со помала млечност се добива помеѓу 3-тата и 4-тата лактација. Млечните раси кои имаат поголема количина на млеко, најпродуктивни се помеѓу 3-тата и 6-тата лактација.

4. Тип на раѓање

 Типот на раѓање има значително влијание врз вкупната количина на млеко за време на лактацијата. Исто така утврдена е и позитивна врска помеѓу бројот на родени јагниња и млечноста на мајката. Оние овци кои се јагнат со две, три или четири јагниња, при цицањето делуваат стимулативно на млечните жлезди и даваат повеќе млеко, отколку оние кои родиле и доеле едно јагне. Разликата во добиената количина на млеко е 25-30%.

5. Исхраната на овците

 Исхраната на овците мора да биде соодветна и прилагодена со цел за да се постигне максимално производство на млеко. Оброкот мора да биде комплетен во квантитативна и енергетска смисла. Исто така, мора да изобилува со разновидни хранливи материи и нивните биолошки вредности, а пред сè протеинските супстанции.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *