Се за одгледување на грав

Грав со нормална влага лесно се чува во наједноставните магацини, нема никакви тешкотии во транспортот и лесно се транспортира до точка на потрошувачка или преработка.

Share
Прочитај повеќе

Исплатени 30 отсто повисоки субвенции за фармерите кои го зголемиле сточниот фонд во споредба со претходната година

Оваа мерка се исплаќа по прв пат и беше Владино ветување, се со цел поттикнување на одгледувачите на добиток за зголемување на сточниот фонд во Република Северна Македонија.

Share
Прочитај повеќе

С О О П Ш Т Е Н И Е за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на необработен тутун

Согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи пред полагањето на испитот заинтересираните кандидати мора да посетуваат обука и да добијат потврда за посетена обука од овластената институција- Научен Институт за тутун во Прилеп.

Share
Прочитај повеќе

За 15 дена е продолжен рокот за поднесување барања за користење средства од ИПАРД 2 Програмата 2014 – 2020 за мерката „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“

Оваа мерка овозможува реализација на инвестиции во модернизација на постоечките или отворање на нови погони за производство на тестенини, пијалоци, колачи, пекарски производи, фарми за одгледување на зајаци, дивеч, насади за дрва и дрвена маса, аквакултурни фарми за слатководна риба, сместувачки капацитети како и отворање на ресторани кои нудат угостителски услуги.

Share
Прочитај повеќе

Бабовски: Субвенциите се исплаќаат неселективно и во еден ден

Бабовски, посочува дека од стапување на функцијата директор на АФПЗРР, до денеска, исплатени се вкупно 319,3 милиони евра. Дел од средствата кои се исплатени се и за стари наследени долгови за неисплатени субвенции од 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016- та година.

Share
Прочитај повеќе