Календар на активности за месец мај – Пчеларство

Пчеларство – во месец мај настапува првата главна паша од еспарзета и бел багрем.

Share
Прочитај повеќе

Календар на активности за месец мај – Овоштарство

Во овоштарниците ги има следните агротехнички мерки: обработка на почвата и чистење на овоштарниците од плевели, а насадите каде што се сеат култури за зелено ѓубрење се заоруваат.

Share
Прочитај повеќе

Во Чешка се забранува фрлањето храна

Трговските ланци во Чешка повеќе не ќе можат да ги фрлаат намрниците на кои им истекува рокот на траење, што сега веќе се забранува со закон. Смрзнатите производи, овошјето и зеленчукот, како и други употребливи намирници, ќе се донираат во банката за храна и во хуманитарни организации, каде понатаму ќе се проследуваат до најсиромашните слоеви граѓани. Според Вера Дусова, од Прашката банка за храна, со донесувањето на овој закон, оваа организација ќе добива многу поголема количина но и многу поразновидна храна. Но, сепак, овој закон создава и дополнителни обврски, бидејќи храната мора да помине низ дополнителни проверки во поглед на квалитетот и исправноста, пред дефинитивно да заврши како помош за оние на кои им е потребна.

Share
Прочитај повеќе