Суровото млеко ќе се продава во млекомати, а сирењата на нашите баби во маркетите

Наскоро индивидуалните земјоделски производители ќе можат легално да ги продаваат своите производи во маркетите. При тоа, ќе бидат загарантирани барањата за безбедност на храната, но и ќе се заштити традиционалното производство на храна од животинско производство.

Share
Прочитај повеќе