Лазарова: Со законот за земјоделско земјиште нови поволности за младите земјоделци

Со измените на Законот, младите до 40 години ќе бидат ослободени од плаќање закупнина три години од склучување и стапување на сила на договорот.
Тоа е олеснување и мотивирачки фактор за сите млади земјоделци за свој бизнис.

Share
Прочитај повеќе