Објавен огласот за избор на изведувач за три системи за наводнување во Чаушица, Славишко Поле и Колибари

Европската комисија во име на Република Северна Македонија го објави огласот за избор на изведувач на градежни работи за изградба на три системи за наводнување во Чаушица, Славишко Поле и во Колибари. Овие три системи се дел од проектот финансиран од Европската Унија за изградба на мали нискотрошковни еколошки прифатливи системи за наводнување.

Share
Прочитај повеќе