Време е за револуција во земјоделството

Претстојат седум години во кои ќе треба да се распредели безмалку уште една милијарда евра – средства кои државата ги обезбедува од буџетот и други извори како претпристапните инструменти на ЕУ. Тој плански период ќе мора да се вгради во долгорочна стратегија чија цел ќе биде целосно самостоен, независен, професионален и профитабилен земјоделец.

Share
Прочитај повеќе

Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште

Право на учество имаат групи на сопственици на земјоделско земјиште чиешто земјиште се наоѓа на иста територија (во едно или повеќе села, или во дел од село/микро-локација, кои претставуваат делови од една или неколку соседни катастарски општини).
Рокот за доставување на изјавите за интерес е 1 јули 2019 година до 16:00 часот

Share
Прочитај повеќе

Земјоделство во градот? Да, и тоа е можно!

Урбаното земјоделство, ќе добие се повеќе и повеќе значење. Покрај зеленчукот и растенијата, може да се одгледуваат и други видови како јагоди и бобичесто овошје, чување на зајаци, можно е производство на јајца, печурки, цвеќиња, зачински и лековити растенија.

Share
Прочитај повеќе

Органското земјоделство во историски раст

Во четиринаесет земји, вкупно 10 проценти или повеќе од земјоделското земјиште е органско. Глобалните органски статистики го покажуваат придонесот на органското земјоделство кон целите на одржливиот развој.

Share
Прочитај повеќе