Висина на субвенции за одгледување пчелни семејства за 2022 година

Програмата за Директни плаќања за 2022 година се усвои на седница на Влада. Ви пренесуваме дел од Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година што се однесува за одгледување пчелни семејства.

Share
Прочитај повеќе

Висина на субвенции за одгледување говеда, кози и овци за 2022 година, има зголемување

Програмата за Директни плаќања за 2022 година се усвои на седница на Влада. Ви пренесуваме дел од Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година што се однесува за одгледување говеда, кози и овци.

Share
Прочитај повеќе

Зголемени водостоите на Преспанското и Охридското Езеро

За по еден сантиметар е зголемен водостојот на Преспанското и на Охридското Езеро, додека нивото на Дојранското Езеро е исто како вчера.

Share
Прочитај повеќе